Leve Tyssedal åpen høring om budsjett 2010

Leve Tyssedal II stilte med 4 representanter under den åpne høringen angående kommunens budsjett 2010 og la frem sine synspunkter til dette. Leve Tyssedal II hadde fokus på skole, bad, enøk,trafikksikring og asylmottak i Tyssedal. Vi håper politikerne nå viser vilje til å se på våre argumenter og å ta hensyn til disse.

Vist 147 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder