Tyssedal vannbehandlingsanlegg

Er det flere enn meg som i perioder merker at vannet i Tyssedal er litt farget? Vet at Aslak Plan som Odda Kommune bruker som konsulenter, ikke anbefaller Odda Kommune å bruke penger til å utvide vannbehandlingsanlegget for å fjerne farge før det blir krav om fargerensing. Derfor er det ikke med på Kommunedelplanen 2011-2022.
Fikk dette svaret fra VAR:

" Klor vil forhåpentligvis bli fjernet ved normal drift i løpet av 2011.
Fargefjerning legger vi ikke opp til i høringsutkastet i planperioden 2011-2022. Det er svært sjelden at det har vært over grensen." ( Aslak Plan skriver i sin rapport at det siden 2007 har vært over øvre grense 6 ganger )

“Planen vil komme på høring i desember i minimum 6 uker.
Kommunedelplanen behandles 1. gang i Utviklingskomiteen 01.12.2010 og deretter legges den ut til offentlig høring i 6 uker. Saken ligger nå tilgjengelig på kommunens nettsider. Her vil det være muligheter å komme med skriftlige innspill som vil bli vurdert.”

Eg mener å huske at når dette anlegget ble åpnet, stod det i HF at nå skulle endelig Tyssedølene slippe både klor og farget vann.
Det som har skjedd i ettertid,er at det nå klores på permanent basis da det eksisterende renseanlegget ikke klarer å ta alt av bakterier fra råvannet.
Vet og at Mattilsynet for noen år siden anbefalte Odda Kommune å få vekk fargen.

http://www.sykavhuset.no/drikkevann.htm

Så anbefaller alle som mener at fargen på vannet bør bort,å komme med tilbakemelding til den offentlige høringen som kommer.

Vist 131 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder